Är Norden en framtida global vinnarregion?
”Norden i Fokus” heter Nordiska ministerrådets programverksamhet i Stockholm och de inbjuder nu till ett frukostmöte den 23 mars om Norden som eventuell global vinnarregion. I den nya rapporten med just namnet ”Norden som global vinnarregion” ger 27 nordiska opinionsbildare sin syn på de nordiska ländernas möjligheter i framtiden. Rapporten uppmanar de nordiska regeringarna att gå samman om en gemensam vinnarstrategi som grundar sig på de nordiska styrkorna och utnyttjar globaliseringens möjligheter. Mandag Morgens redaktör Mikael Lindholm, förre ordföranden i Svenska Metallarbetarförbundet, Göran Johnsson och kommunikationschefen på Svenskt Näringsliv, Ulla Hamilton, kommenterar rapporten och ger sin syn på Nordens potential som global vinnarregion. Samtalet leds av Karin Arvidsson, rådgivare på Nordiska rådets och Nordiska ministerrådets informationsavdelning. För mer information och anmälan se källänken nedan. Frukostm??tet är gratis men platserna är dock begränsade så eventuell anmälan bör göras snarast.

Källa: Norden i Fokus