Användardriven omvärldsanalys – Ny rapport
Intresseorganisation APQC meddelar nu att deras senaste rapport om omvärdsanalys nu är klar. Studien heter ”User-driven Competitive Intelligence: Crafting the Value Proposition” och är en omfattande case-rapport om användardriven omvärldsanalys i de organisationer som anses ha kommit längst inom detta område.
I den mycket intressanta rapporten kan man läsa om i princip alla moment i omvärldsanalysen i dessa s.k. best practice-företag.
Om du är medlem i APQC kan du till reducerat pris köpa rapporten redan nu, medan den släpps först i augusti till icke-medlemmar. En ganska bra sammanfattning av några av de viktigaste undersökningsresultaten kan dock redan nu hämtas helt gratis från APQC. För nedladdning och mer information se länk nedan.

Källa: User-driven Competitive Intelligence (APQC)