Använd analysverktyg för att visualisera företagssamband direkt på webben
Nu kan du själv direkt se sambanden mellan olika företags webbplatser. Med visualiseringstekniken går det att göra mycket intressanta analyser av organisationer och i praktiken hela branscher.

En sådan mycket intressant applikation som du kan använda gratis är TouchGraph GoogleBrowser som utgår från Googles databas för att se länkrelationerna mellan olika organisationers webbplatser. Genom att ange en webbplats som startpunkt för analysen så framträder därefter ett mönster av olika relationer som går både till och från denna organisation. Ofta kan man då se ett dominerande mönster som illustrerar relationerna på webben. Om man sedan anger ytterligare webbplatser som komplement till den första sökningen går det även att se ”dolda” samband mellan olika sajter.

Det är mycket fascinerande att kunna ”se” sambanden som noder med länkar mellan dem. TouchGraph GoogleBrowser är en Javabaserad applikation som körs direkt från din webbläsare. Resultatet i våra tester har i stort varit riktigt bra, även om en del sökningar på webbplatser som vi vet har väldigt många länksamband gav nästan nollresultat, eller staplade alla noderna på varandra så att de inte kunde ses.

Sammanfattningsvis är det ett intressant verktyg som många bör kunna ha nytta av. Inställningsmöjligheterna är ganska många och kan vara förvillande innan du lärt dig dem, men enkla sökningar kan göras direkt med grundinställningen. Testa TouchGraph GoogleBrowser genom att klicka här, skriv sedan in en startadress och tryck på knappen ”Graph it!” så är du igång. Om du planerar att använda verktyget mer regelbundet bör du också noga läsa instruktionssidan för att förstå alla funktioner.