Anrik informationstidning i nya “kläder”
År 1945 startade Tekniska Litteratursällskapet (TLS) utgivningen av tidskriften ”Teknisk Dokumentation” som bara några år senare ändrades till ”Tidskrift för Dokumentation” (TD) som varit namnet på tidningen ända sedan dess. Nu är det i alla fall dags för ett namnbyte igen och det mer moderna ”InfoTrend” är titeln som gäller från och med nu.

”Nya” InfoTrend blir som tidigare huvudsakligen en tryckt publikation riktad till biblioteks- och informationsspecialister och får dessutom nu en egen webbplats på sidan www.infotrend.se. Ett kompletterande elektroniskt pdf-format av tidningen blir också verklighet. Föreningen TLS börjar för övrigt att bli van med namnbyten eftersom man själva bytte namn till det långa ”Svensk förening för informationsspecialister” för cirka tre år sedan.

Källa: TLS / Svensk f??rening för informationsspecialister