Anpassar sökverktyget för Internet Explorer till användaren
Google meddelar nu tillgängligheten av den senaste versionen av ”Google Toolbar” och även den nya ”Google Toolbar for Enterprise”. Google Toolbar är nu anpassningsbar till användaren och med nya funktioner för att söka och dela information på Internet. Användaren kan nu t.ex. anpassa/skapa egna funktionsknappar, bokmärken mm. Google Toolbar for Enterprise innehåller dessutom funktionalitet för administration och styrning för företagsanvändande. Se mer information om nya version 4 genom att följa länken nedan.

Källa: Google Toolbar 4