Anders Böös förordas som ny ordförande i Observer AB
Notis: Kommunikations- och omvärldsbevakningskoncernen Observer AB:s styrelseordförande Örjan Håkanson har meddelat bolagets valberedning att han inte står till förfogande för omval vid ordinarie bolagsstämma den 28 mars 2006.
Valberedningen kommer att föreslå att bolagsstämman utser Anders Böös till ny ordförande i Observer ABs styrelse. Anders Böös är 41 år och är bland annat ordförande i IFS AB samt ledamot i styrelserna för Hagströmer & Qviberg AB och Investment AB Latour. Han har tidigare också varit VD för Hagströmer & Qviberg AB samt Drott AB.

Källa: Observer AB