Analysföretag pekar ut vinnarrecept för hantering av ostrukturerat information
I en rapport från det välrenommerade analysföretaget Giga Research (dotterbolag till Forrester) beskrivs vad de anser som de troliga förändringarna de närmaste åren på enterprise search marknaden. Rapporten heter The planning assumption, “Market Overview Update: Enterprise Search Must Become User-Centric Information Management” (Läs/ladda ner som Adobe pdf-fil, 282 kb) och är författad av Laura Ramos och riktar in sig på tillväxt och trender inom företags informationssökning ”enterprise search”, det som formar marknaden och den inriktning som leverantörerna antas måste ta.

Bland annat nämns behov av integrerade lösningar med analys- och rapporteringsmöjligheter. Detta berör områden som portalleverantören Autonomy anses som starka inom, något som Autonomy också idag speciellt framhåller i ett pressmeddelande med hänvisning till Gigas rapport. Autonomy har sedan länge satsat på dessa områden och erbjudit verktyg för t.ex. visualisering och klusteranalyser som ger användarna nya sätt att betrakta information. För mer information kontakta Giga och/eller Autonomy, se länkar ovan och nedan.

Källa: Autonomy