Analysera framtiden för omvärldsanalys
Global Intelligence Alliance meddelar att man nu genomför en undersökning med syfte att analysera trender och skapa framtidsbilder framemot år 2015. För den som vill vara med och analysera framtiden för omvärldsanalys så kan man deltaga genom att besöka sidan ”Global Market Intelligence Trends 2015”. Respondenter som medverkar i undersökningen kommer senare att få en kopia på resultatet.

Källa: Global Intelligence Alliance