Analys av klusterutveckling för tillväxt och innovation i andra länder
Tillväxtverket, myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser, har kommit ut med en ny rapport med titeln ”Nationell klusterutveckling i andra länder” (Ladda ner Rapport 2010:04, pdf-fil) där man specifikt ser närmare på Tyskland, Finland, Japan och EU. Kluster är en viktig komponent i regionala och nationella strategier för tillväxt och innovation i många länder och står högt på den tillväxtpolitiska agendan även inom internationella organisationer som EU påpekar man från Tillväxtverkets sida.

Källa: Tillväxtverket