Amerikanskt BI-företag samarbetar med tre svenska företag – ny sajt lanserad
Robert David Steele, som är en mycket välkänd profil inom intelligenceområdet i USA och internationellt meddelade idag att man nu etablerat en helt omgjord webbplats, OSS.NET, som helt inriktar sig på att vara en global community för olika typer av intelligence-experter.

Den nybyggda sajten uppbyggs och lanseras kring Robert Steeles koncept om att det finns totalt ”sju olika intelligence-stammar inom varje nation” som han uttrycker det. De sju stammarna är ”civilian and bureaucratic national intelligence tribe”, ”military intelligence tribe”, ”law enforcement intelligence tribe”, ”business or competitive intelligence tribe”, ”academic tribe”, ”media and non-governmental tribe” samt slutligen ”religious intelligence tribe”.

Syftet med sajten är bl.a. att förena all världens olika experter, källor mm för att kunna möta en del av det hot det moderna samhället möter. Ett led i detta är att försöka hjälpa de sju stammarna att kommunicera med varandra. Den nya webbplatsen är skapad tillsammans med tre svenska partnerföretag. Dessa är Infosphere (leverantör av intelligencetjänster) , InfoGate (leverantör av publiceringssystemet på sajten) och Brimstone (leverantör av programvara för business intelligence specialister). Tillsammans skall dessa leverera generella intelligencetjänster till de sju stammarna.

Källa: OSS.NET