American Automobile Association väljer omvärldsportal från finska företaget Viva Intelligence
Det finska företaget Viva Intelligence meddelar att deras omvärldsanalysportal kallad ”Viva Intelligence Portal” har utvalts av den amerikanska organisationen American Automobile Association (AAA) för att täcka deras behov av ett Business/Competitive Intelligence System. Det finska Business Intelligence systemet har sålts till AAA av deras nordamerikanska representant Mc3 Intel.
”Viva Intelligence Portal tillhör den senaste teknologin och kompletterar vårt nuvarande Competitive Intelligence system. Efter omfattande utvärderingar av världens bästa programvaror för Business/Competitive Intelligence system som finns tillgängliga, menar vi att denna produkt inte bara stämmer överens med vårt sätt att arbeta, utan mjukvaran är också kapabel att möta våra växande behov av Business/Competitive Intelligence”, säger Bob O’Keefe, Managing director of Strategy Planning & Research på AAA.
Viva Intelligence Portal kännetecknas av att vara en användarvänlig, webbaserad, lösning för att täcka en hel organisations behov. Systemet kan ge användaren tillgång till all intelligence-information från ett enda fönster. Informationen i varje kunds portal struktureras och klassificeras efter företagets och användarnas behov. Viva Intelligence Portal kan integreras med existerande företagsportaler eller intranät.
Viva Business Intelligence startades 1995 och är finlands ledande företag inom området omvärldsanalys / Business Intelligence. Företaget har också en internationell verksamhet med bas i Helsingfors vilket man nu stärker med denna nya stora prestigeorder till USA. För mer information om portalprodukten och företaget följ källänken nedan.

Källa: Viva Business Intelligence