Alumni AB väljer Knowledge Xchanger som outsourcad lösning från Comintell
Comintell kan nu erbjuda en outsourcad driftslösning av Knowledge XChanger- applikationen. Den blir därigenom mer tillgänglig på ett enkelt och säkert sätt för både små och medelstora företag.
Alumni AB, ett svenskt konsultföretag med verksamhet inom rekrytering och strategiska humankapitalfrågor, har efter en testperiod valt Comintell Knowledge XChanger som plattform för sin interna informationshantering och kunskapsdelning. Comintell kommer även att ta hand om drift och underhåll av både hård- och mjukvara (sk managed hosting) åt Alumni.

“Tidigare var det gemensamma LANet enda sättet att dela information och kunskap. Det var svårt att hitta och administrera och det medförde mycket dubbelarbete,” säger Annie Holmquist, projektledare för lösningen på Alumni. “Med Knowledge XChanger kan alla enkelt söka och lägga in rapporter, intressanta artiklar, kundcase, tips mm. Vi sparar tid, blir mindre beroende av enskilda personer och kan använda den kunskap vi redan har mer effektivt – såväl i sälj- som i leveransdimensionen.”

“Alumni har redan tidigare outsourcat vår IT-drift och det var därför naturligt för oss att välja Comintells managed hosting-lösning,” menar Björn Robertsson, partner på Alumni. “Comintells lösning är kostnadseffektiv och ger oss samtidigt en hög servicegrad.”

Källa: Comintell AB