Allt fler använder sig av sociala medier som källa för research
En amerikansk undersökning utförd av Cision och George Washington universitets strategiska PR-program konstaterar att en överväldigande majoritet av reportrar och redigerare förlitar sig på sociala medier som källa när de gör reserach för sina nyheter. Bland de tillfrågade journalisterna sade 89% att de använder sig av bloggar, 65% av sociala medier som Facebook och LinkedIn, och 52% av microbloggar. Undersökningen visar också att 61% använder Wikipedia, det populära uppslagsverket online.

Samtidigt som resultaten framhäver den snabba tillväxten av sociala medier som en välanvänd informationskälla för journalister visar undersökningen också att journalister och chefredaktörer är väl medvetna om vikten av att kontrollera de uppgifter de får från sociala medier. Åttiofyra procent säger att källor från sociala medier var “något mindre” eller “mycket mindre” pålitliga än traditionella medier, medan 49% säger att sociala medier lider av “bristande verifiering och kontroll av fakta.”

Enligt undersökningen vänder sig de flesta journalister till PR-proffs för att få hjälp i deras primära arbete med research. Tillfrågade redaktörer och reportrar sade att de är beroende av PR-proffs för ”intervjuer och tillgång till källor och experter” (44%), ”svar på frågor och riktad information” (23%), och “perspektiv, information i sitt sammanhang samt bakgrundsinformation” (17%).

Källa: Cision Sverige AB