Alla kommuner i ett län går samman och lär sig göra omvärldsanalyser
Mälardalens högskola meddelar nu att under två dagar har personal från kommunerna i Västmanland lärt sig göra omvärldsanalyser vid Mälardalens högskola.
Kursen har tagits fram i ett samarbete mellan Mälardalens Högskola och Kommunförbundet i Västmanland, och ges som en uppdragsutbildning i konferensform. Inga skolsalar med bänkar, utan kreativa samtal i smågrupper runt borden varvade med föreläsningar av omvärldsanalytikern Göran Alsterlind. Göran Alsterlind har lång erfarenhet som strateg inom bland annat läkemedelsindustrin.

Enligt kursledaren Magnus Hoppe har det varit givande dagar, där den största utmaningen varit att bli så konkret att deltagarna sedan kan ta med sig kunskaperna och tillämpa dem. Kursen hölls i Mälardalens högskolas lokaler i Eskilstuna, och man har medvetet växlat mellan olika lokaler för olika ändamål.

Källa: Mälardalens Högskola