Aktiv intelligence – koppla ihop intelligence med händelser & processer
Företaget Attivio har lanserat en programvara som man kallar “Active Intelligence Engine” (AIE). AIE beskrivs som en produkt som “injicerar” information in till organisationers affärsprocesser. Både strukturerad och ostrukturerad information inhämtas och integreras tillsammans i AIE. Attivio framhåller att det tidigare krävdes två olika teknologier/produkter för att åstadkomma samma funktioner som man nu har i sin Active Intelligence Engine. AIE samlar alltså både in allsköns information och kopplar den också till någon händelse eller process för att vara användbar. En händelse kan t.ex. vara så enkelt som att meddela någon person eller att mata information in i en annan programvara eller föra en process ett steg vidare. Konceptet med ”Aktiv intelligence” inom BI/CI-programvara är mycket intressant och kan bl.a. leda till mera självgående system som genererar konkreta handlingar hos personer och i andra affärsystem. För mer information om Active Intelligence Engine kontakta Attivio.

Källa: Attivio Inc.