Aitellu utökar innehållet i sin gratis omvärldsbevakning för alla svenska företag
Det har gått en månad sedan Aitellu släppte sin gratisversion för omvärldsbevakning. I Aitellu Free erbjuds fri bevakning av vad som skrivs på svenska sociala medier som Twitter, Facebook, YouTube, Flickr, bloggar och forum.

– När vi släppte Aitellu Free så visste vi inte hur mottagandet skulle vara men responsen har varit fantastisk med hundratals nya användare på den månad som tjänsten har funnits, säger Anders Bjurström, försäljningschef på Aitellu.

Användaren får dagliga rapporter via e-post som ger full kontroll över det som skrivs om företaget, konkurrenter eller dess kärnfrågor. Med ett enkelt statistikverktyg ges en översikt över hur mycket som skrivs och var informationen spreds först. Allt detta utan kostnad och bindningstid.

– Via de hundratalas nya användarna så har vi också fått en ny kanal med feedback på dels hur vi kan utveckla Aitellu Free men det har också kommit in väldigt mycket kvalitativa förslag gentemot våra bredare omvärldsbevakningstjänster, säger Anders Bjurström.

Utifrån denna feedback kommer Aitellu med start idag (onsdag den 13 februari 2013) att utöka sin gratistjänst Aitellu Free, bland annat kan nu flera användare samtidigt nyttja tjänsten inom företaget, fler bevakningsprofiler ingår, etc.

– Håller denna utveckling i sig med ständigt nytillkomna användare av Aitellu Free så kommer vi inom kort ha tusentals nya företag som nyttjar våra tjänster, dels företag som aldrig har använt sig av systematisk bevakning förut men även företag som byter ut sina nuvarande leverantörer av omvärldsbevakning avslutar Anders Bjurström.

Källa: Aitellu