Aitellu utmanar traditionell omvärldsbevakning – nytt analysverktyg gör informationen enkel och affärsdrivande
Aitellu, som erbjuder digital omvärldsbevakning, har under ett antal år levererat omvärldsbevakningstjänster till ett stort antal kunder runt om i Sverige. Nu utmanar man de traditionella aktörerna på marknaden och lanserar ”nya” Aitellu med nya tjänster och ett riktigt vässat analysredskap.

– Omvärldsbevakning är så mycket mer än en bunt med pressklipp. Det ger bara en överblick. Med en klok och enkel analys skapar du den verkliga affärsnyttan, säger Andreas Bonnier, vd och delägare.

När Andreas Bonnier och Magnus Emilson gick in som ägare i bolaget var strategin klar; omvärldsbevakning ska vara enkel att ta till sig och genom en smart analys av informationen ska kunderna få ett försprång som ska leda till fler och bättre affärer.

– Den digitala omvärldsbevakningen har under många år utvecklats och de flesta i branschen erbjuder liknande sökvolymer och tjänster. Men informationen växer för varje månad som går och det blir allt svårare att få en överblick. Aitellu har en stark digital bevakning men det är analysdelen som gör oss unika. Det är här man får en överblick, ser trender, och kan använda informationen i sitt beslutsarbete, säger Andreas Bonnier.

Aitellu, som startade 2003, är i grunden ett innovationsprojekt från Chalmers Tekniska Högskola i Göteborg.

Det finns många leverantörer av digital omvärldsbevakning men för att kunna ta till sig informationen och använda den i ett affärsmässigt sammanhang krävs det att informationen analyseras. En analys som man kan göra själv, men med tusentals artiklar kan det vara svårt att få helhetsbilden.

– Omvärldsbevakningen i sig är inte så komplicerad. Det handlar om att se till att ha rätt källor och göra en välavvägd sökning. Analysdelen däremot är ett ytterst komplext system där användaren enkelt kan få fram historisk data, trender och tydligt se tonaliteten i det som skrivs i media, säger Andreas Bonnier.

Källa: Aitellu AB