Agora Konsument – Kairos nya koncept för studier av framtida konsumentbeteenden
Kairos Future startar nu ”Kairos Agora Konsument” som syftar till att bättre förstå framtida konsumenters beteende och konsumtion.
Kairos Agora Konsument är en specialinriktad arena och ett nytt kunskapscentrum inom Kairos nätverkskoncept som går under namnet ”Agora”, där deltagarna förutom nätverkskontakterna får tillgång till bl.a. rapporter, seminarier, workshops, trendbank och andra publikationer. Företaget syftar här att försöka tillfredställa behovet hos kunderna av att bättre förstå den allt mer komplexa och flerdimensionella struktur som bygger upp det teoretiska begreppet konsument och vilka förändringar som kan tänkas påverka henne på lite sikt.
Aktuella teman under våren kommer bl.a. att vara “Den postmoderna konsumenten” och “Trenders ursprung och spridning över världen”. Läs mer om Kairos Agora Konsument genom att följa nedan länk.

Källa: Kairos Agora Konsument