Agent25 rekryterar 35 personer – företagets storlek fördubblas
Omvärldsbevakningsföretaget Agent25 expanderar och etablerar nu sitt största kontor i Nässjö. 35 medarbetare rekryteras för att tillgodose en kraftigt ökad efterfrågan samt kunna nå ut till nya kundgrupper.

”Omvärldsbevakning är idag en affärskritisk verksamhet. Allt fler befattningar såsom projektledare, kundansvariga och chefer använder idag Agent25 både som ett operativt och ett strategiskt affärsverktyg. Vi behöver därför bli fler medarbetare för att kunna nå ut till hela Sverige”, säger VD Robert Tinterov, Agent25 Sverige AB.

I och med etableringen i Nässjö växer Agent25 från 20 anställda på det Stockholmsbaserade huvudkontoret till totalt över 50 anställda i Sverige. Enligt Agent25 får företaget därmed branschens största säljkår. Efterfrågan på Agent25:s verktyg för omvärldsbevakning har ökat kraftigt och lönsamheten god. Under 2004 ökade Agent25:s omsättning med över 60 procent, medan branschen inom mediebevakning ökade med omkring 15 procent enligt företaget.

”Agent25 har under senaste året observerat en intressant branschglidning. Tidigare konkurrerade vi enbart med traditionella företag på mediebevakningsmarknaden. Idag konkurrerar vi delvis med nya informationstjänster som Google, vilket gör att marknadspotentialen ökar väsentligt”, fortsätter Robert Tinterov.

Förutom i Sverige har Agent25 verksamhet i Norge, Tyskland och Bulgarien. För mer information kontakta Agent25.

Källa: Agent25 Sverige AB