Agent25 och Hapax utvecklar tjänst för omvärldsanalys
Omvärldsbevakningsföretaget Agent25 och det svenska mjukvaruföretaget Hapax Information Systems (www.hapax.com), ska tillsammans ta fram en ny, avancerad tjänst för omvärldsanalys. Hapax har under ledning av f.d. professorn i språkteknologi, Eva Ejerhed, utvecklat en sökteknik som gör att datorer kan förstå språk.
”Med den nya söktekniken kan vi skapa avancerade automatiska tjänster för omvärldsanalys som tidigare inte varit möjligt utan omfattande manuell hantering”, säger Matti Palm, affärsområdeschef på Agent25. ”Vi har alltid legat i framkant av den tekniska utvecklingen och tänker fortsätta att ta vara på den allra senaste teknikens möjligheter. Nu tar vi nästa steg i den riktningen. Ingen annan teknik ger i dag de möjligheter som Hapax gör”, fortsätter Matti Palm.
Hapax-tekniken baseras på 20 års forskning i språkteknologi, som Eva Ejerhed har bedrivit som professor vid Umeå universitet och som gästforskare vid Massachussets Institute of Technology (MIT) och AT&T Bell Laboratories i USA. Utifrån forskningen har Hapax utvecklat avancerade algoritmer för textanalys. Detta innebär att datorn kan identifiera textens språkliga beståndsdelar (subjekt, objekt, verb etc.) och därmed förstå den språkliga innebörden i en mening.
“Resultatet blir en ”FindEngine” som är betydligt mer exakt än dagens sökteknik. Agent25 har stort kunnande i omvärldsbevakning och tillsammans kan vi konstruera en tjänst som på ett helt nytt sätt kan bevaka vad som händer i vår omvärld”, säger Peter Braroe, VD för Hapax Information Systems.
Arbetet med att utveckla den nya tjänsten startar omgående, men den exakta utformningen av den nya tjänsten är än så länge hemlig.

Källa: Agent25