Agent25 lanserar ny företagsövergripande omvärldsbevakningstjänst
Agent25 lanserar en ny tjänst kallad ”Agent25 Enterprise”. Med den nya lösningen ska alla i en organisation kunna få tillgång till informationstjänster som tidigare var förbehållna informationsproffsen till cirka halva priset av traditionella proffsverktyg enligt Agent 25.

”I den gamla världen fanns i princip två sätt att genomföra omvärldsbevakning på: Antingen genom att enskilda personer på företaget skötte sin egen omvärldsbevakning, eller också genom en kollektiv lösning där alla fick samma information via intranätet till dyra pengar. Med Agent25 Enterprise kan vi erbjuda det bästa från två världar och göra det till ett avsevärt lägre pris dessutom, säger Robert Tinterov, vd på Agent25. Agent25 Enterprise är resultatet av våra kunders önskemål och på vår utvecklingsavdelnings idéer, fortsätter Robert Tinterov. Nu kan vi sänka ribban för omvärldsbevakning så att vem som helst kan få tillgång till professionella informationstjänster. I dagens snabba, uppkopplade värld är det många fler än traditionella informatörer som har behov av omvärldsbevakning.”

Agent25 Enterprise är en informationstjänst som syftar till att lösa hela organisationens omvärldsbevakningsbehov i en och samma funktion. Med Agent25 Enterprise får användarna tillgång till både gemensamma och personliga agenter i samma lösning. Den som ansvarar för informationsflödena på företaget kan styra dessa enligt sina önskemål och samtidigt lämna utrymme för medarbetarna att själva bestämma vilken information de har nytta av i sitt dagliga arbete. På så sätt blir informationsflödet i organisationen både effektivt och flexibelt.

Källa: Agent25