Agent25 lanserar en ny analystjänst
Omvärldsbevakningsföretaget Agent25 lanserar nu analystjänsten ”Agent25 Mediebild”. Tjänsten ger kunderna en medieanalys i realtid.
Mediebilden visualiseras i form av diagram som uppdateras så fort nya artiklar kommer in. Artiklarna samlas in med automatiska agentsökningar av nyhetsflödet på Internet och märks upp efter olika variabler, både per automatik och med en manuell handpåläggning. Med Agent25 Mediebild minimeras enligt företaget den manuella hanteringen av pressklipp, som traditionellt varit en stor och kostnadskrävande del av medieanalysarbetet.
”Med Agent25 Mediebild analyseras medieflödena på ett helt nytt och effektivt sätt. Kunden har access till analysresultatet via Internet och kan på så sätt få en blixtsnabb bild av exempelvis vilket mediegenomslag en specifik pressaktivitet har fått, hur publiciteten har varit vinklad etc.”, säger Matti Palm, affärsområdeschef för Agent25.
Agent25 Mediebild kompletterar företagets befintliga individuella bevakningstjänst och omvärldsbevakning till intranät.
”Vi är glada att kunna erbjuda våra kunder en komplett lösning med både bevakning och analys av medieflödet. Alla våra tjänster ger kunden rätt information i rätt tid till rätt pris, tack vare den moderna tekniken som ligger till grund för allt vårt arbete”, säger Robert Tinterov, VD för Agent25.

Källa: Agent25