Agent25 expanderar verksamheten till Tyskland
Det svenska omvärldsbevakningsföretaget Agent25 expanderar sin verksamhet till Tyskland. Marknaden för digital omvärldsbevakning är relativ ny i Tyskland men har en stor potential. Det finns få tjänster liknande Agent25, nära 2000 digitala nyhetskällor och 100 miljoner tysktalande européer.
I Tyskland finns idag tre aktörer för bevakning av pappersklipp men bara ett par aktörer för digital omvärldsbevakning. Den traditionella pressklippsmarknaden beräknas vara värd 500-600 miljoner SEK årligen.

”Det finns en enorm potential för oss i Tyskland, säger Agent25:s VD Robert Tinterov. I Sverige är exempelvis 80 procent av landets 150 PR-byråer kunder till oss – i Tyskland finns det 1200. Tysklands mediemarknad är i stor utsträckning internetbaserad, vilket gör vårt verktyg mycket effektivt och prisvärt för den tyska marknaden. Vår affärsmodell gör det enkelt att expandera till nya marknader. Alla system är redan klara, så det handlar i stort sett bara att indexera landets alla internetbaserade medier och göra dem sökbara, fortsätter Robert Tinterov.”

Agent25 öppnar nu ett kontor i Starnberg strax söder om München och har gjort nära 2000 tyskspråkiga nyhetskällor sökbara. Från och med 2 februari är det fritt fram för tysktalande kunder att lägga upp sina sökagenter för en effektivare omvärldsbevakning.

Värt att notera är även att Agent25 nyligen lanserade arkivtjänsten Research, vilket gör det möjligt att söka efter länkar till samtliga artiklar publicerade på nätet sedan mitten av 2002.

Källa: Agent25