Affärsmöjligheter i Indien – Länderseminarium
Den 12 april i Gävle anordnar Mellansvenska Handelskammaren ett länderseminarium om Indien. Handelskammaren har bjudit in Indiens ambassadör, Mr. Balkrishna Shetty och Håkan Kingstedt, MD & President Sandvik Asia Ltd. som bland annat kommer att berätta om affärsmöjligheter i Indien. Det blir ett förhållandevis unikt tillfälle att ta del av insikter i en gigantisk marknad som vi annars i Norden har relativt andra exportmarknader väldigt lite kunskap om. Föredragens programpunkter är: Indian growth story, Culture, Business indicators, Indian powerhouse, Engineering base, Swedish companies and Sandvik in India.

Företag som befinner sig i Indien växer och blir betydligt mer konkurrenskraftiga. Vare sig det är inom tillverkning, utveckling eller försäljning, så börjar företag få en holistisk syn på Indien som marknad och exportland. Med en tillväxt på runt 7 procent och en allt starkare medelklass med en enorm intern konsumtion befinner sig Indien i ett mycket intressant skede för utländska företag. Senast torsdagen den 1 april ska anmälan göras. För mer information se program (pdf-fil).

Källa: Mellansvenska Handelskammaren