AffärsDatas omvärldsbevakning nu även med över 530 webbkällor
AffärsData tillhör en av de traditionella informationsleverantörerna som varit med under mycket lång tid, och tillhör fortfarande idag de mest uppskattade och använda onlinetjänsterna för research och mediabevakning. Denna profil stärks ytterligare med företagets satsning på utökning av webbaserade informationkällor. I skrivande stund finns hela 534 webbkällor hos AffärsData som kan sökas via deras artikelarkiv, som för övrigt innehåller allt som skrivits i svensk affärspress sedan 1982. Artikelarkivet är de facto startpunkten för mycket av den affärsresearch som görs i Sverige. För mer information om AffärsDatas webbkällor gå till AffärsData.

Generellt är webbevakning idag en expanderande och mycket intressant del av marknaden som de senaste åren lockat in ett flertal renodlade digitala omvärldsbevakningsföretag. Traditionella mediabevakare erbjuder idag för det mesta även dessa tjänster, även om många har varit förhållandevis dåliga på att profilera denna del av sitt tjänsteutbud och lämnat marknaden öppen för mer proaktiva nya konkurrenter. I en del fall ett medvetet val dock för att bl.a. inte konkurrera med andra egna högmarginalstjänster. Om det varit en klok strategi är mera tveksamt, eftersom många användare nu inte ens vet att de kan leverera webbevakning. Det är troligt att vi kommer att få se en fortsatt ökad profilering av webbevakning som en viktig del av mediaanalysen hos många informationsleverantörer. Med webbevakning som en del av utbudet finns sedan möjlighet att erbjuda/knyta editoriella mervärdestjänster till detta. Men det gäller också att först sälja själva grundtjänsten, och där framstår det som att de nya konkurrenterna ofta är bättre på att fånga upp nya kunder trots att de oftast endast kan erbjuda digitala mervärdestjänster.