AffärsData och Reuters svenska ekonominyheter inleder samarbete
AffärsData utökar sin nyhetsbevakning med Reuters svenska ekonominyheter från och med den 15 januari 2002.
Reuters svenska ekonomiredaktion producerar dagligen marknadsdrivande nyheter som rör börsen samt ränte- och valutamarknaderna. Totalt arbetar 15 journalister på redaktionen. Reuters ekonominyheter kommer att ligga under tjänsten Nyheter/Telegrambyråer på AffärsDatas sajt AD.se.
AffärsData levererar idag nyhetsbevakning från fem telegram- och nyhetsbyråer som löpande rapporterar nyheter dygnet runt. AffärsData poängterar att man väljer samarbetspartners och nya källor enligt ett noggrant fastställt kvalitetsprogram, där det inte är främst volymen, utan kvaliteten på nyhetsmaterialet och avsändarens trovärdighet som är avgörande.
Idag kan AffärsDatas kunder välja mellan att använda bevakningstjänsten, göra egna analyser i artikelarkivet med över 2.2 miljoner artiklar sedan 1982, eller f??lja nyhetsflödet direkt på sin egen skärm. Dessutom finns företagsfakta med resultaträkning, bokslut och nyckeltal på både svenska och danska företag. I och med det nya samarbetet med Reuters svenska ekonominyheter, säger AffärsData, att man nu kan erbjuda en av de mest heltäckande omvärlds- och nyhetsbevakningstjänsterna i Norden med hela 60 källor.

Källa: AffärsData AB