ÅF tog hem stort internationellt omvärldsanalysuppdrag
Ångpanneföreningen, ÅF, har fått i uppdrag av Bodycote Thermotreat AB i Göteborg att analysera förutsättningarna för etablering av ytbehandlings- respektive värmebehandlingsverksamhet i de baltiska länderna. I uppdraget ingår såväl omvärldsanalys som studie av den lokala marknadssituationen. En viktig faktor för Bodycote är bland annat klarläggande av rådande miljötekniska krav i förhållande till EU-direktiv på området.
Bodycote är ett världsledande företag inom materialteknik som är verksamt i 21 länder. Stora kundkategorier är fordons- och telekomindustrin. ÅF har ett väletablerat samarbete med Bodycote´s nordiska verksamhet, och har bland annat medverkat i “due diligence” i samband med företagsförvärv, miljötillståndsärenden samt strategisk rådgivning i miljöfrågor.

Källa: ÅF – Ångpanneföreningen