Ädelt informationspris till brobyggare mellan akademi och praktik
Inger Larsson blir årets mottagare av Informationsbranschens Rubin. Motiveringen lyder ”Alltid påläst, kunnig och med gott omdöme har Inger gjort betydande insatser för informationsbranschen genom att vara en brobyggare mellan akademin och praktiken”. Informationsbranschens Rubin instiftades av Sveriges Informationsförening år 2004 och som delas ut till en professionell informatör som under sitt yrkesverksamma liv gjort insatser för informationsbranschen av särskilt stor betydelse.

”Min stora drivkraft är att föra den professionella informatören framåt. Det ligger ett stort ansvar på informatören och det är därför viktigt att bilda konsensus om vad det är för kunskap professionen behöver för att nå framgång. Jag är oerhört glad över att få årets Rubin”, säger Inger Larsson.

Inger Larsson har en gedigen erfarenhet av informationsbranschen och har arbetat inom offentlig sektor, börsföretag och som konsult. Hon var en av de första som tog till sig de moderna kommunikationsteorierna parallellt med att sköta det dagliga, praktiska informationsarbetet. Idag är hon gästprofessor vid Örebro universitet inom internationell PR samtidigt som hon doktorerar i Lund.

Källa: Sveriges Informationsförening