Accenture satsar 750 mkr på Information Management – kunderna ska fatta beslut med rätt underlag
Accenture meddelar idag att man satsar 750 miljoner kronor på att förstärka sitt utbud av tjänster inom Information Management under de kommande tre åren. Inom affärsområdet Information Management har Accenture 5000 konsulter världen över med specialkompetens inom bland annat Business Intelligence och Content Management.

Informationshantering är de processer som gör det möjligt för ett företag att administrera både strukturerad och ostrukturerad information. Enligt analytikernas uppskattningar ökar den totala marknaden för informationshanteringstjänster med cirka 9 procent per år och väntas år 2007 omsätta mer än 200 miljarder kronor.
Accentures konsulter kommer att erbjuda skräddarsydda tjänster som hjälper företagen att administrera och analysera data som sedan bildar underlag för välgrundade beslut och styrning av bland annat ekonomi- och kundtjänstfunktioner, allt i linje med en av Accentures viktigaste strategier: att optimera kundföretagens verksamhet.

“Investeringen kommer att göra det möjligt för Accenture att öka kompetensen inom Information Management så att vi kan erbjuda heltäckande tjänster till våra kunder, och dessutom ge ett större mervärde än konkurrenterna, säger Anders Sjöblom, ansvarig för Information Management på Accenture Sverige. Vi har föresatt oss att gå i bräschen och bli den i särklass största aktören på detta område. Våra kunder översvämmas av information, menar Anders Sjöblom. För att företagen ska kunna sköta sin affärsverksamhet på bästa möjliga sätt, ta hand om sina kunder och fatta rätt beslut så måste de kunna utnyttja och utvärdera all den affärsinformation som står till buds. Det är inom detta fält som Accenture kan spela en avgörande roll för ett företags framtida utveckling. Särskilt nu, när vi utökar vår kompetens och erbjuder skräddarsydda helhetslösningar, avslutar han.”

Accenture erbjuder idag en mängd olika informationshanteringstjänster, bland annat Business Intelligence, Content Management, Enterprise Performance Management och datasäkerhet. Accenture har genomfört omkring 4000 Information Management-uppdrag sedan affärsområdet startades 1992, och driver i dagsläget mer än 300 projekt inom området.

Källa: Accenture AB