AcadeMedia startar nätbaserade AcadeMedia Business School
Internetföretaget AcadeMedia startar nu sin andra fakultet på nätet, AcadeMedia Business School, som tillhandahåller spjutspetsutbildningar inom kvalificerad management, marknadsföring och projektledning.
Basen för AcadeMedia Business School skapas genom att AcadeMedia går in som huvudägare i det internetbaserade och internationella IC University, vars inriktning är att hjälpa företag att transformera sin verksamhet in i den nya ekonomin. AcadeMedia förvärvar 50 procent av IC University och betalar med 25 000 nyemitterade aktier.
Bland IC University’s program ingår bl a e-commerce, e-logistics, e-finance, e-branding, e-research samt Intellectual Capital. IC University grundades av Lars Hellmér och Jörgen Bergström, som båda har ett förflutet som rektorer för IHM Business School i Göteborg respektive Malmö. Knutna till IC University finns redan Leif Edvinsson (f.d. Skandia), Professorerna Bob Dyer, Michael Marquardt och Charles Jacobina från George Washington University samt Professor Dag Ericsson från Högskolan i Skövde.
AcadeMedia är idag SBI-noterat och har ansökt om notering på O-listan. Koncernen har drygt 180 anställda.

Källa: AcadeMedia