ABB i Sverige väljer Nobicons tjänster för nyheter till intranät
ABB i Sverige har valt Nobicon som leverantör av omvärldsinformation till sitt intranät, som idag når totalt hela 19000 medarbetare. Avtalet omfattar flera tjänsteområden och avser såväl nyhetsapplikation inom intranätet som distribution från ett flertal olika källor och övriga tjänster.
Nobicon bistår även ABB med rådgivning för att åstadkomma effektiva sökningar bland de ca 7000 informationskällor som finns i Factivas sortiment, som ger ABB den internationella omvärldsinformationen.
Till Nobicons distributionssystem levereras löpande nyheter, telegram, pressmeddelanden mm från ett stort antal nyhetsproducenter, som gör att ABB kan lägga till nya källor utan tekniska ändringar i överföringen. Från Nobicons sortiment har ABB också valt svenska dagstidningar och en teknisk lösning som gör att resultatet från ABB:s bevakningsprofiler hos Affärsdata når användarna av intranätet. Nobicon producerar också en särskild nyhetsportal för ABB:s intranätredaktörer, med bl.a. tillgång till material från Agent25 för bevakning av vad som skrivs på Internet.
”Nobicon svarar för teknik och kunnande om informationsinnehåll och kunden kan i stället koncentrera sig på analys och värdering av levererad information. Dialog förs kontinuerligt med ABB för att utnyttja informationen från det stora antalet källor på ett optimalt sätt”, säger Jens Nilsson, marknadsansvarig på Nobicon.
”Vi har med Nobicons tjänster kunnat koncentrera oss på innehåll och användarnytta av omvärldsinformation i vårt intranät istället för tekniska spörsmål. Vi har t ex gemensamt tagit fram sökprofiler för hela marknadssegment. Idéer vi haft avseende upplägg och design har Nobicon snabbt svarat på med konkreta tekniska lösningar”, säger Charlie Nordblom, biträdande informationschef på ABB Sverige.

Källa: Nobicon