83000 rapporter om Health Care branschen
Företaget Intelligence Data meddelar att man nu kan leverera hela 83000 rapporter med “insight” om s k Health Care företag. Informationen levereras vi Intelliscope som är en tjänst från Intelligence Data, som för övrigt också täcker många flera branscher.
Sources : Intelligence Data