24timmar.se förenklar din “lokala” omvärldsbevakning
Portalen 24timmar.se skall nu starta lokala nyhetsportaler i hela landet. Detta skall medföra att hela 20 städer så småningom får egna nyhetsportaler. Miljonsatsningen genomförs med kompetens och kapital från de nya delägarna, tidskriftskoncernen Medströms och Intelligence Ventshare. I och med detta konkurrerar man med lokaltidningarna om den lokala nyhetsförmedlingen.

Ur omvärldsanalys / Business Intelligence synpunkt är detta mycket goda nyheter eftersom det samtidigt kommer att skapas en digital informationskälla till lokala nyheter. Den här typen av nyheter är annars relativt svår att hantera på ett effektivt sätt. En omvärldsanalytiker, som inte är intresserad av att själv prenumerera på ett antal lokala dagstidningar, är idag i princip hänvisad till att köpa breda och mindre precisa pressklipps-tjänster. Om 24timmar.se satsning slår väl ut skulle detta alltså kunna betyda mycket vid omvärldsbevakning av t ex mindre företag och händelser som inte har ett s k riksintresse och därmed återfinns i större online-baserade databastjänster som t ex AffärsData.
Sources : 24timmar.se