210 miljoner ska satsas på svenskt center för framtidsforskning & omvärldsanalys
Örebro universitet offentliggör idag att man ligger i startgroparna för etablering av ett s.k. “Centre of Excellence” med namnet Foresight Laboratory. Satsningen görs i samverkan med ca 40 företag, organisationer, högskolor och universitet. Bland dem finns t.ex. AssiDomän Cartonboard, Observer, Skanska, Almi, MIGO Concept, IBM, Mälardalens högskola, FOI, Linköpings universitet, Lunds universitet och Rättviks kommun. Foresight Laboratory kommer att vara en kollektiv tanke- och handlingssmedja med stora forskningsambitioner, bred kunskapssyn (vetenskap, praktisk erfarenhet och klokhet) och med fokus på handling i riktiga projekt. Planen är att investera resurser motsvarande 210 miljoner kronor under en tioårsperiod. Foresight, eller framsyn på svenska, handlar om avancerade koncept för att hantera framtidsfrågor inom en rad olika områden.

”Syftet är både att generera spännande forskning och att bidra till värdeskapande i organisationer och samhället. Nyckeln till detta tvådelade mål är kunskap via något vi förenklat kan kalla fältexperiment – eller som vi själva uttrycker det ‘action cases’”, säger forskaren Fredrik Karlsson, som tillsammans med Per Frankelius medverkar i koordineringsteamet.

”De koncept som avses innebär långt mycket mer än nya sätt att se framåt. Framförallt handlar det om nya koncept för gränsöverskridande samhandling mot gemensamma framtidsmål. Internationellt börjar koncepten av denna typ användas av organisationer som Förenta Nationerna, kommuner som Newcastle och företag som Phillips eller Deutze Bahn”, säger Kerstin Nilsson, prefekt vid Institutionen för ekonomi, statistik och informatik.

”Bakgrunden till att satsningen görs är framförallt ett intresse för att på vetenskaplig grund öka förståelsen för innovativa utvecklingsprocesser, samt de metoder som sådana processer inkluderar. Men det finns också ett praktiskt motiv. Ett litet land som Sverige upplever ett massivt internationellt konkurrenstryck just nu. Det är bara en tidsfråga innan utvecklingen i t.ex. Kina och Indien kommer tvinga landet att på allvar ompröva gamla sanningar och gamla arbetssätt. Det är alltså hög tid för en betydande förstärkning av Sveriges förmåga att på ett strategiskt sätt bemöta de utmaningar som landet står inför”, säger Claes Hultman, professor vid Örebro universitet.

Omkring 200 personer är kopplade till satsningen. Bland dessa finns en referensgrupp bestående av ledande forskare och experter från fyra kontinenter. Satsningen handlar om metoder och koncept för att öka organisationers och regioners framsynthet. För mer information se länk nedan till Foresight Laboratory:s hemsida.

Källa: Foresight Laboratory