Sveriges Ingenjörer väljer Wide narrow PERSPECTIVE

2011-12-20

I och med implementeringen av Wide narrow PERSPECTIVE – systemstöd och metodik för strukturerad omvärldsanalys – får Sveriges Ingenjörer stöd i sina interna processer där de egna medarbetarna bevakar omvärlden och analyserar identifierade förändringar. – […]