No Picture
Nyheter

Nytt IT-stöd för intellgence lanserat

Leverantören i2 Inc. lanserar nu “i2 iBase IntelliShare” som är en ny webbaserad applikation för att tillhandahålla och dela information samt möjliggöra samarbete inom organisationen. Grundprodukten i2 iBase har funnits sedan tidigare som fångar upp […]

No Picture
Nyheter

Omvärldsanalys i statliga myndigheter

En ny 54-sidig arbetsrapport har utkommit från Institutet för Framtidsstudier som heter ”Omvärldsanalys i statliga myndigheter” (rapport 2009:12 av Samuel Bohman). I denna arbetsrapport diskuteras bl.a. omvärldsanalysens framväxt, organisation och arbetsmetoder utifrån intervjuer och fallstudier. […]

No Picture
Nyheter

Ingen bing(o) för Microsoft

När Microsoft med buller och bång först släppte nyheten om nya versionen av sin sökmotor så fanns inte ens sajten färdig till ”Bing” som sökmotorn numera heter. Nu har Bing-sajten varit på nätet en vecka […]

No Picture
Nyheter

Innovation och analys med TRIZ

Nästa torsdag den 11 juni 2009 håller Aurora ett gratis webbsänt seminarium med TRIZ-experten David Conley. Han kommer då att ge en introduktion till den vetenskapliga disciplin inom innovationsområdet som kallas för TRIZ och hur […]