Nytt IT-stöd för intellgence lanserat

2009-06-26

Leverantören i2 Inc. lanserar nu “i2 iBase IntelliShare” som är en ny webbaserad applikation för att tillhandahålla och dela information samt möjliggöra samarbete inom organisationen. Grundprodukten i2 iBase har funnits sedan tidigare som fångar upp […]

Svenskt BI/CI-stöd nu med integrationsmöjlighet med SharePoint

2009-06-26

Comintell har lanserat en ny integrationsmöjlighet mellan omvärldsanalys/CI-systemet Comintell Knowledge XChanger och Microsoft SharePoint. Den nya funktionen är ett resultat av önskemål från kunder att kunna utnyttja befintliga investeringar i SharePoint. Innehållet i de olika […]

Omvärldsanalys i statliga myndigheter

2009-06-16

En ny 54-sidig arbetsrapport har utkommit från Institutet för Framtidsstudier som heter ”Omvärldsanalys i statliga myndigheter” (rapport 2009:12 av Samuel Bohman). I denna arbetsrapport diskuteras bl.a. omvärldsanalysens framväxt, organisation och arbetsmetoder utifrån intervjuer och fallstudier. […]

Ingen bing(o) för Microsoft

2009-06-08

När Microsoft med buller och bång först släppte nyheten om nya versionen av sin sökmotor så fanns inte ens sajten färdig till ”Bing” som sökmotorn numera heter. Nu har Bing-sajten varit på nätet en vecka […]

Innovation och analys med TRIZ

2009-06-02

Nästa torsdag den 11 juni 2009 håller Aurora ett gratis webbsänt seminarium med TRIZ-experten David Conley. Han kommer då att ge en introduktion till den vetenskapliga disciplin inom innovationsområdet som kallas för TRIZ och hur […]

EU tappar konkurrenskraft – Läs senaste rapporten

2009-06-02

För nio år sedan enades EU:s stats- och regeringschefer om den så kallade Lissabonstrategin för att på bred front stärka regionens konkurrenskraft i förhållande till övriga världen. Men enligt en bred undersökning bland en ansenlig […]