Ny version av populärt Market Intelligence system

2009-05-22

Global Intelligence Alliance Group (GIA) meddelar nu att man släpper version 6.0 av sin GIA Intelligence Plaza, som är en programvara för Market Intelligence aktiviteter.De nya funktioner som nu finns är bl.a. förbättrat användargränssnitt, utökade […]

SCIP i ekonomisk kris – lever vidare i ny konstellation

2009-05-20

Diskussionerna om intelligence-nätverket SCIP:s framtid har den senaste tiden varit mycket livliga. Frågan om nätverkets överlevnad har verkligen ställts på sin spets eftersom organisationens ekonomiska resurser är så små att en total nedläggning av nätverket […]

Mängden digital information ökar lavinartat

2009-05-19

Under 2008 skapades totalt 487 miljarder gigabyte digital information, en ökning med 73 procent jämfört med föregående år. Det visar en färsk rapport genomförd av analysföretaget IDC på uppdrag av informationshanteringsföretaget EMC. Den totala mängden […]