Viktiga trender och framtiden för detaljhandeln

2009-04-27

För dig som bevakar detaljhandeln kan Stora Detaljhandelsdagen vara av intresse att besöka. Arrangemanget hålls den 13 maj på Oscarsteatern i Stockholm i regi av tidningen Market. Analyser, trender, framtidsscenarion mm står på programmet under […]

Omvärldsanalysens plats i den svenska myndighetsvärlden

2009-04-22

Torbjörn Lundqvist från Institutet för Framtidsstudier har färdigställt en ny Arbetsrapport (2009:5) med titeln ”The Emergence of Foresight Activities in Swedish Government Authorities”. I rapporten som är på engelska försöker Torbjörn Lundqvist analysera varför omvärldsanalys […]

Nyheter organiserade i tidslinjer

2009-04-21

Google News Timeline heter en ny webbtjänst från Google som organiserar information kronologiskt. Användarna betraktar nyheter mm i en grafisk tidslinje som kan zoomas och dras direkt på bildskärmen. Tidsperioder och tidsperspektiv i dagar, veckor […]

Ny rapport analyserar den skandinaviska läkemedelsmarknaden

2009-04-15

Analysföretaget Business Insights har publicerat en ny rapport om den skandinaviska läkemedelsmarknaden med rapporttiteln “The Scandinavian Pharmaceutical Market Outlook to 2013: Policy environment, market structure, pipeline analysis and growth opportunities”. Rapporten undersöker hela healthcare-systemet i […]

Seminarium om informationskvalitet i beslutsstödssystem

2009-04-07

Den 5 maj 2009 i Stockholm håller beslutsstödsspecialisten Affecto ett gratis förmiddagsseminarium på temat ”Konsten att ta rätt beslut i tuffa tider: Hur värdesätter vi vår informationskvalitet?”. Bland annat så presenteras en ny undersökning bland […]

Market Intelligence Analyst i ny version

2009-04-03

Market Intelligence-verktyget “MI Analyst” finns nu i en ny version 3 meddelar företaget Northern Light. Nya versionen är enligt företaget en stor uppdatering från tidigare med bl.a. “meaning-loaded concepts” till sammamfattningarna i sökresultaten som enligt […]