No Picture
Nyheter

Cision bantar och stuvar om i koncernledningen

Cision meddelar idag att man den 1 januari 2009 kommer att genomföra ett antal organisationsförändringar. Cisions europeiska dotterbolag samordnas och bildar en ny division, kallad ”Cision Europa”, där Peter Granat har utnämnts till verkställande direktör. […]