No Picture
Nyheter

Bonnier köper 50% av Retriever Sverige

Bonnier (Dagens Nyheter, Expressen och Sydsvenskan) har gemensamt förvärvat 50% av Schibstedägda Retriever Sverige AB. Retriever arbetar inom mediebevakning, mediearkiv och företagsinformation. Köpet innebär att Schibsted och Bonnier framöver gemensamt kommer att utveckla marknaden för […]

No Picture
Nyheter

Bric analyserar kundbeteenden

Nu släpper PAR AB en ny analysprodukt, kallad ”Bric”, för kvalificerat kund- och relationsarbete inom B2C. Bric är, enligt PAR, en konsumentklassificering med kundknuten information som ska vara lättförståelig, användarvänlig och framförallt kunna visa på […]

No Picture
Nyheter

Framtidens boende i fokus

“Bostadsfabriken 3.0” och “Urbant kalejdoskop” är namnen på två av de fyra framtidsbilder som tagits fram i projektet Framtidens Boendemönster. Projektet har genomförts av konsultföretaget Docere och i studien har bland annat boende, arkitekter, stadsplanerare, […]

No Picture
Nyheter

Sökmotor hittar prat i videofilmer

Google har nu lanserat en s.k. betaversion av “Google Audio Indexing” (GAudi) som ger användaren möjlighet att söka efter vad människor talar om i videofilmer. Den första testversionen av GAudi söker nu enbart i videos […]

No Picture
Nyheter

Konferens i Stockholm om patentinformation

EPO:s “Patent Information Conference 2008” hålls den 28-30 oktober 2008 i Stockholm och riktar sig till informationsspecialister och andra som söker information om patent. I år är även svenska Patent- och registreringsverket, PRV, medarrangör till […]