Comintell släpper en ny version av Matrix Analyzer

2008-03-31

Svenska företaget Comintell meddelar att man under SCIP:s internationella konferens SCIP08, som hålls i San Diego nu mellan den 14-17 april, kommer att lansera nya Matrix Analyzer i version 3. Matrix Analyzer är ett verktyg […]

Bristande informationsförsörjning vid svenska myndigheter

2008-03-31

En universitetsstuderande som efter avslutad examen påbörjar ett arbete på en statlig myndighet i Sverige riskerar att få sämre tillgång till information som anställd än som student. Det visar Svensk Biblioteksförenings rapport ”Myndighetsbibliotek – Förutsättningar, […]

Ny förbättrad version av klassisk nyhetssökagent

2008-03-27

Företaget Rocketinfo meddelar nu att man lanserar en ny version av den klassiska nyhetssökmotorn och portalen Rocketnews.com. Den nya Rocketnews skall enligt företrädarna vara väsentligt förbättrad och kan ge mer exakta svar på det man […]

Trender i dagligvaruhandeln

2008-03-18

Vad är det som händer inom dagligvaruhandeln idag och vad sker i morgon? Det är exempel på frågor som kommer att behandlas på konferensen Dagligvarutrender nu den 10 april på Cirkus i Stockholm. Som arrangörer […]

Ny myndighet blir regeringens utvärderings- och analysorgan

2008-03-13

Glesbygdsverket, Verket för näringslivsutveckling(Nutek) och Institutet för tillväxtpolitiska studier(ITPS) avvecklas vid kommande årsskifte och istället inrättas två nya myndigheter. Till de nya myndigheterna förs också den verksamhet inom Konsumentverket som rör kommersiell service. Det är […]

Teldok återuppstår i ny tappning

2008-03-11

Nu har de första “spadtagen” tagits för att starta en uppföljare till gamla Teldok som gick i graven i början av förra året. Uppföljaren kallas för “Teldok 2.0” och kommer nu alltså att återuppta funktionen […]

1 2