Biblioteks- och informationsvetenskapen utforskas

2008-01-25

Notis: Bibliotekshögskolan i Borås genomför i samarbete med Svensk Biblioteksförening en sk Delphi-studie. Syftet är att med hjälp av de yrkesverksamma bibliotekarierna ta reda på vilka områden som behöver utforskas ytterligare inom området biblioteks- och […]

Ny svensk portal för omvärldsbevakning av miljönyheter

2008-01-24

Företaget Miljö Online Sverige AB, ett svenskt omvärldsbevakningsföretag för miljönyheter, meddelar nu att man lanserar en ny uppdaterad miljöportal. Portalen vänder sig till alla som arbetar professionellt med miljöfrågor och som har behov av att […]

Executive MindXchange

2008-01-21

Mellan den 4–7 februari i Florida, USA, håller Frost & Sullivan sin årliga internationella storkonferens inom omvärldsanalysområdet. Konferensen som nu går under namnet “Competitive Intelligence Executive MindXchange” hålls i år för 15:e gången. För mer […]

Teknikbevakning med Trends & Directions!

2008-01-16

Dataföreningen anordnar en studie- & utvecklingsresa som går under namnet “Trends & Directions!” till San Francisco och Silicon Valley, USA. Mellan den 4/4 och 13/4 är deltagarna på plats i San Fransisco med omgivningar. Bland […]

Nytt svenskt “spjutspetsprogram” inom omvärldsbevakning lanseras

2008-01-15

Till hösten startar Sveriges Informationsförening en omvärldsbevakningsutbildning som fått namnet “Business Intelligence Program” (BIP). Programmet ska enligt Informationsföreningen vara för dig som vill leda de omvärldskommunikativa insatserna i din organisation. Utbildningen hålls i Stockholm och […]

1 2