Samverkansprojekt lanserar gemensam fri omvärldsbevakningstjänst

2007-02-26

Samverkanmottrafficking.se satsar stort på omvärldsbevakning och kunskapsdelning. Det är organisationen “Samverkan Mot Trafficking” som nu lanserar en ny portal för omvärldsbevakning. Tjänsten nås via Internet och är fritt tillgänglig. Den nya informationstjänsten ger möjlighet att […]

Informationsbranschen växer

2007-02-22

Sveriges Informationsförening och Precis har undersökt hur stor den totala informationsinvesteringen i Sverige är. Genom att studera olika tillväxttal, både inom och utom branschen, konjunkturutveckling och inköpschefsindex visar det sig att Informationsindex för 2006 närmar […]

Ny juridisk omvärldsbevakningstjänst lanserad

2007-02-19

Blend of Consultings omvärldsbevakningstjänst har utvecklats och förbättrats och byter nu namn till LexNova. LexNova är en juridisk informationstjänst som består av nyhetsbevakning av rättsfall, lagstiftning och litteratur samt ett gediget rättsfallsarkiv. LexNovas omvärldsbevakning fokuserar […]

Ny klassisk Dialog

2007-02-16

Informations- och databastjänsten Dialog har nu släppt en ny version av “DialogClassic Web”. Tjänsten som riktar sig till informationsproffs är ett webbaserat sökverktyg med tillgång till mer än 600 informationsdatabaser från Dialogs innehållssamling omfattande områden […]

Webbaserad nyhetsagent förlorar viktigt upphovsrättsmål

2007-02-13

Google förlorade idag i belgisk domstol där man sägs ha brutit mot upphovsrätten genom att via ”Google News” utan tillstånd publicerat länkar till tidningar i Belgien. Bakom stämningen mot Google ligger ”Copiepresse” som representerar 17 […]

Omvärldsbevakningens påverkan av företagens affärsidé

2007-02-07

Notis: Jonas Dahlqvist, Institutionen för Entreprenörskap, Marknadsföring och Management, Högskolan i Jönköping, försvarar fredagen den 9 februari sin avhandling “Assessing New Economic Activity – Process and Performance in New Ventures”. Opponent är Professor Paul Westhead […]

Uppdaterad omvärldsanalysprogramvara lanserad

2007-02-05

Cipher Systems lanserar nu en ny uppdaterad version av sin omvärldsanalysprogramvara ”Knowledge.Works” med bl.a. förbättrade möjligheter till delning och samarbete. Nytillkomna moduler är: Company Profiler – för enkel jämförelse mellan olika företagsprofiler. Event Management – […]

Strategi- och analysföretag byter ägare idag

2007-02-01

SWECO FFNS Arkitekter förvärvar konsultföretaget EuroFutures AB med 15 anställda. Genom förvärvet stärker SWECO FFNS sin position inom samhällsplanering och strategisk utveckling. EuroFutures ABs verksamhet består av analys- och strategitjänster inom fyra områden: Tillväxtpolitik, Utvärdering, […]