Mediebevakning till mobilen

2007-01-31

Från nyhetstjänsten Yabot.se kan du nu bevaka nyheter och få meddelandet direkt till mobilen som ett SMS. Du anger själv ett eller flera nyckelord som du vill bevaka. När en nyhet som passar in på […]

Bevakning av avtalsrörelsen 2007

2007-01-30

Svenskt Näringsliv meddelar att de lagt upp en sektion för bevakning av årets avtalsrörelse. För intresserade som följer detta område finns nu på deras hemsida en mängd användbart material som rör avtalsrörelsen samlat på en […]

Effektiv Internetbevakning

2007-01-29

Den 8 februari i Stockholm håller Dataföreningen Kompetens, Intelliwell och NGM (New Growth Market) ett kostnadsfritt seminarium med syfte att ge deltagarna en djupare förståelse för hur Internet kan utnyttjas som en kvalificerad informationskälla. Talare […]

Effektiva omvärldsbevakningssystem?

2007-01-29

Institutionen för data- och systemvetenskap, KTH/Stockholms universitet Campus IT-universitetet i Kista meddelar idag om en ny magisteruppsats med titeln ”En jämförande studie av omvärldsbevakningsverktyg” som tar sikte på ”omvärldsbevakningssystemen” i betydelsen digitala agenter för omvärldsbevakning. […]

Företagsdynamik och tillväxt

2007-01-26

Notis: För intresserade finns nu den nya analysrapporten “Företagsdynamik och tillväxt” (PDF-fil) från Institutet för tillväxtpolitiska studier (ITPS) att ladda ner. Rapporten är en kartläggning och analys av företagsdynamik och arbetsproduktivitetstillväxt i Sverige. Den nya […]

Trender och visioner om turismens framtid

2007-01-22

Turismens framtid kartläggs nu i en ny bok. I boken ”Turism & Truism” ger branschföreträdare och områdesexperter nya infallsvinklar. Sysselsättningen inom många traditionella basnäringar i Sverige har minskat genom åren. Turismen fortsätter dock att växa […]

Nya söktjänsten officiellt lanserad

2007-01-19

Som vi rapporterade om i december förra året har Eniro.se utvecklat en helt ny version av sin söktjänst. Nu är den idag även officiellt lanserad. Sökföretaget Eniros nya sajt presenteras samtidigt i Sverige, Finland (eniro.fi) […]

Autonomy informerar försvaret

2007-01-18

Autonomy:s sök- & informationsteknik har av Saab Ericsson NBD Innovation AB blivit utvald som ”Preferred Technology” till det nya svenska nätverksbaserade försvaret. Detta meddelar Autonomy som av Saab Ericsson NBD Innovation fått denna bekräftelse att […]

1 2