Svensk nyhetsbevakare lämnar teststadiet

2005-12-22

Nu har företaget Getupdated färdigställt den mediabevakningstjänst som vi rapporterade om i oktober. Tjänsten heter kort och gott “Nyhetsbevakaren” och har en egen webbplats på Nyhetsbevakaren.se där nu en enklare bastjänst för nyhetsbevakning tillhandhålls gratis […]

Intelligencekonferens efterfrågar fler företagsdeltagare

2005-12-21

Robert David Steele, VD:n för intelligence-communityn OSS.Net, meddelar nu i ett pressmeddelande att man erbjuder 50% i rabatt för företagsdeltagare till konferensen “Information Operations, Open Source Intelligence, & Peacekeeping Intelligence” (IOP 06) som hålls i […]

Anders Böös förordas som ny ordförande i Observer AB

2005-12-20

Notis: Kommunikations- och omvärldsbevakningskoncernen Observer AB:s styrelseordförande Örjan Håkanson har meddelat bolagets valberedning att han inte står till förfogande för omval vid ordinarie bolagsstämma den 28 mars 2006. Valberedningen kommer att föreslå att bolagsstämman utser […]

Market research-kartan omritad i Skandinavien

2005-12-16

Hela den skandinaviska market research-koncernen Univero med företagen MMI & Fieldwork Scandinavia i Norge, TEMO & LUI i Sverige samt Vilstrup i Danmark har nu köpts upp av engelska Aegis Group via Synovate som är […]

Wide narrow går med i GIA

2005-12-13

Svenska omvärldsanalysföretaget Wide narrow meddelar nu att man blivit en s.k. “Research partner” i det internationella intelligencenätverket “Global Intelligence Alliance” (GIA). Medlemskapet i GIA ska göra det enklare för Wide narrow att hjälpa kunder med […]

Gå på nytt trend- och framtidsseminarie i Stockholm

2005-12-09

Den 25 januari 2006 anordnar det norska företaget Opinion ett trend- och framtidsseminarie i Stockholm med namnet “Scandinavian Futures 2006”. Med undertiteln ”morgondagens trender idag” inbjuder seminariet till en dag med intressanta föreläsare från Norge, […]

Wide narrow lanserar ny version av omvärldsanalyssystem

2005-12-07

Wide narrow lanserar idag version 4.0 av sin omvärldsportal med namnet “Wide perspective” som enligt företaget är ett av Europas främsta system för hantering, lagring och rapportering av extern och intern omvärldsinformation. Via installationer främst […]

1 2