No Picture
Nyheter

Svensk nyhetsbevakare lämnar teststadiet

Nu har företaget Getupdated färdigställt den mediabevakningstjänst som vi rapporterade om i oktober. Tjänsten heter kort och gott “Nyhetsbevakaren” och har en egen webbplats på Nyhetsbevakaren.se där nu en enklare bastjänst för nyhetsbevakning tillhandhålls gratis […]

No Picture
Nyheter

Wide narrow går med i GIA

Svenska omvärldsanalysföretaget Wide narrow meddelar nu att man blivit en s.k. “Research partner” i det internationella intelligencenätverket “Global Intelligence Alliance” (GIA). Medlemskapet i GIA ska göra det enklare för Wide narrow att hjälpa kunder med […]