Ny undersökning om den europeiska läkemedelsmarknaden

2005-07-13

För dig som arbetar i och/eller bevakar läkemedelsbranschen finns nu en europeisk marknadsstudie att deltaga i vilket berättigar till en rapport om resultaten när undersökningen avslutas. Det är företaget Cutting Edge Information som står bakom […]

Skandinaviskt företag lanserar ny patenterad sökteknik

2005-07-12

Ocelluz AS, ett nytt norskt företag med en helt ny och världsomfattande patenterad sökteknologi, är nu officiellt lanserat. Från start presenterar man ett antal större kunder inklusive Telenor som redan bygger lösningar kring deras sökteknik. […]

Ny rapport efterlyser en helt ny regionalpolitik

2005-07-05

ITPS publicerar och presenterar idag (5 juli) en ny analysrapport. I utvärderingen hävdar ITPS att den nya regionala utvecklingspolitiken inte nått sitt mål. Flera utvärderingar har gjorts, av ITPS och flera andra, som pekat på […]

Mobil marknadsundersökningstjänst lanseras

2005-07-05

Den mobila marknadsföringsportalen Splashi som erbjuder kostnadsfria mobila tjänster till slutanvändare lanserar nu en ny företagstjänst för snabba mobila undersökningar. ”För våra kunder är det viktigt att ha så mycket information som möjligt om sina […]

1 2