Observer förutspår en uppgående marknad i Sverige

2004-10-29

Notis: I media- och omvärldsbevakningsföretaget Observer AB:s delårsrapport för januari-september 2004 redovisar företaget en fortsatt stark tillväxt i Nordamerika och ser tecken på ett förbättrat marknadsläge i Sverige. Koncernens totala rörelseintäkter uppgick till 1 197,2 […]

Omvärldsbevakning på nätet tar marknadsandelar

2004-10-29

Niomånadersresultatet för omvärldsbevakningsföretaget Agent25 innebär nästan en fördubbling av omsättningen jämfört med samma period föregående år. Företaget omsätter nu 15,5 Mkr mot 8,5 Mkr för ett år sedan, och den förväntade prognosen för helåret är […]

Myndighet upprättar ny elitavdelning för omvärldsanalyser

2004-10-29

I dag överlämnar Ekobrottsmyndigheten (EBM) till regeringen den 52-sidiga rapporten ”Att förebygga och förhindra allvarlig ekonomisk brottslighet – EBM från experiment till långsiktighet”. I rapporten redovisar EBM ett antal konkreta åtgärder som innebär att myndigheten […]

Lyssna till Claes Dahlbäck om “Företagande och framtiden”

2004-10-26

Den 2 november kan intresserade gå på en Handelskammarlunch med Claes Dahlbäck. Det är Stockholms Handelskammare som håller i lunchträffen på temat “Företagande och framtiden”. Investors ordförande Claes Dahlbäck “berättar om Investors framtidsutsikter och ger […]

Pressinformation finansierar omvärldsbevakning

2004-10-20

Den svenska presstjänsten Newsdesk lanserar nu en ny tjänst som gör att alla Sveriges journalister kan bevaka 700 ledande medier (varav 500 svenska) i obegränsad omfattning och helt utan kostnad. ”Den nya tjänsten ligger i […]

Seminarie om nätverksanalyser

2004-10-18

Seminare: För dig som planerar att gå en utbildning i omvärldsanalys så håller svenska omvärldsanalysföretaget Infonaut en seminariekurs med titeln “Introduktion i nätverkstänkande” den 23 november. Infonaut beskriver nätverkstänkande som ett “nytt angreppssätt att identifiera, […]

1 2 3