Nyheter samlade i svensk mediaportal

2004-05-11

Nyhetsportalen.se är som namnet antyder en svensk nyhetsportal som samlar upp nyheter från olika informationskällor på Internet. Med en täckning på framförallt allmän- och IT-nyheter länkar man löpande in aktuella nyheter från olika tidningar som […]

Lär dig presentera slutprodukten – analysen

2004-05-07

Den 15 juni kommer kanadabaserade Competia till Europa med en kurs kallad “Building Effective End-Products –To present the Results of your Research or Analysis”.Kursen hålls denna dag i Paris.Competia kommer bl.a. att i denna interaktiva […]

Omvärldsanalys i läkemedels- och bioteknikbranscher

2004-05-04

Den 7-8 juni hålls i London en konferens speciellt för dig som arbetar inom läkemedels- och/eller bioteknikbranschen. Konferensfokusen är branschspecifika modeller för datainsamling och analys för att stödja strategiskt beslutsfattande.Arrangemanget i juni är ett samarbete […]