Gå en statistikkurs för omvärldsbevakare

2003-03-26

Nu i maj 2003 kan du deltaga i en statistikkurs speciellt utvecklat för omvärlds- och konjunkturbevakare.Det är Statistiska centralbyrån (SCB) som nu anordnar en serie kurser som riktar sig till omvärldsbevakare. Den 6 maj i […]

Biotech-rapporter och seminarier

2003-03-24

Den 24 april inbjuder Institutet för Tillväxtpolitiska Studier (ITPS) och VINNOVA till seminarium i Stockholm där två rapporter presenteras om hur Sveriges bioteknikregioner klarar konkurrensen. Första rapporten heter ”Strategies and Partnerships for Biotech Regions” av […]

Läkemedelsföretag nyttjar sig av opinionsledare för omvärldsanalys

2003-03-20

Cutting Edge Information fortsätter att i snabbt takt lansera rapporter med tillhörande webbplatser för läkemedelsbranschen. Nu meddelar de att rapporten “Managing Key Opinion Leader Relationships” finns tillgänglig via webbplatsen www.pharmathoughtleaders.com där även en gratis sammanfattning […]

Populär söktjänst har upphört

2003-03-17

Efter ett tag av lite motstridiga uppgifter verkar det, åtminstone för tillfället, vara helt klart att ”Northern Light” har gjort sitt som specialiserad sökmotor. Företaget har också nu nyligen gjort en konkursansökan.Sajten Northern Light finns […]

1 2