No Picture
Nyheter

Observer köper mediabevakningsföretag

Observer breddar tjänsteutbudet i USA genom förvärv av Radio- och TV-bevakningen i amerikanska Media Pulse. Genom förvärvet får Observer tillgång till Radio- och TV-information från alla viktiga marknader i USA. Utöver egen verksamhet i St. […]

No Picture
Nyheter

Läs om tidsfaktorn i omvärldsanalysen

Nu kan du hämta hem och läsa den färska uppsatsen som går under namnet “Tidsfaktorn i Omvärldsanalysen – En uppsats om konceptuella framtider, axiom & Axiomatisk Omvärldsanalys”.Uppsatsen är författad vid Mälardalens högskola av Jonas Wallin […]

No Picture
Nyheter

Observer ser positivt på marknadsutvecklingen

Observer AB presenterade igår halvårsrapporten för perioden januari – juni 2002.Rörelseresultatet, före goodwillavskrivningar och jämförelsestörande poster, ökade till 164,1 Mkr (108,3). För jämförbara enheter ökade resultatet med 5 procent. Rörelsemarginalen förbättrades till 18,8 procent (17,2). […]