Observer köper mediabevakningsföretag

2002-08-21

Observer breddar tjänsteutbudet i USA genom förvärv av Radio- och TV-bevakningen i amerikanska Media Pulse. Genom förvärvet får Observer tillgång till Radio- och TV-information från alla viktiga marknader i USA. Utöver egen verksamhet i St. […]

Läs om tidsfaktorn i omvärldsanalysen

2002-08-20

Nu kan du hämta hem och läsa den färska uppsatsen som går under namnet “Tidsfaktorn i Omvärldsanalysen – En uppsats om konceptuella framtider, axiom & Axiomatisk Omvärldsanalys”.Uppsatsen är författad vid Mälardalens högskola av Jonas Wallin […]

Ny aktör erbjuder omvärldsanalys för affärsutveckling

2002-08-19

En inom området omvärldsanalys ny aktör, Tankeakuten, meddelar nu att de erbjuder affärsutvecklingstjänster med speciell inriktning mot affärsplaner och omvärldsanalys. Arbetet utförs av team bestående av erfarna civilingenjörer med mångårig erfarenhet, skriver Tankeakuten.Mer information om […]

Observer ser positivt på marknadsutvecklingen

2002-08-16

Observer AB presenterade igår halvårsrapporten för perioden januari – juni 2002.Rörelseresultatet, före goodwillavskrivningar och jämförelsestörande poster, ökade till 164,1 Mkr (108,3). För jämförbara enheter ökade resultatet med 5 procent. Rörelsemarginalen förbättrades till 18,8 procent (17,2). […]